לבריאות איתנה והצלחה ברוחניות וגשמיות לחנה בת אסתר ואליהו בן שושנה ז’אז’ו הי”ו

לוח ‘סולם יהודה’ המרכז הירושלמי להפצת ולימוד חכמת הקבלה בדרך אשלג מאפשר לכם להקדיש שיעורי תורה למען יקירכם

Print Friendly, PDF & Email