לרפואת יצחק בן שרה, אלון בן שושנה ושאול יוסף בן חנה הי"ו

הקדשות מאתר 'סולם יהודה' להפצת חכמת הקבלה בדרך 'בעל הסולם' ורבני אשלג לדורותם

הרב שקד אליהו פנחס