לבריאותו האיתנה של הילד יהונתן שלום בן אושרית הי"ו

הקדשות מאתר 'סולם יהודה' להפצת חכמת הקבלה בדרך 'בעל הסולם' ורבני אשלג לדורותם

הרב שקד אליהו פנחס