לרפואת אביגיל בת בתאל וכן לידה קלה בזמנה ובעיתה לבתאל בת שרה

הקדשות מאתר ‘סולם יהודה’ להפצת חכמת הקבלה בדרך ‘בעל הסולם’ ורבני אשלג לדורותם

הרב שקד אליהו פנחס