עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

הזמנה מינימלית 300, סכום ההזמנה הנוכחי שלך הוא 0.00

קבלימוד | 1

תלמוד עשר הספירות – חלק א / צמצום וקו

לוח שאלות לפירוש המלות

(לחץ על הקובייה לקבלת התשובה)

מהו אור?

המדרגה הכוללת בתוכה כל ד' הבחינות שברצון.

מהם אור וכלי?

הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור.

מהו אור עגול?

הוא אור שאינו עושה הבחן מדרגות.

מהו אור פשוט?

הוא אור הכולל בתוכו את הכלי עד בלי להבחין בין האור לכלי.

מהו אור החכמה?

הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל.

מהו אור ד'חסדים?

הוא אור מלביש על אור החכמה ונמשך לנאצל עם התגברות א'.

מהו אויר ריקני?

הוא אור דחסדים בטרם שמלביש על אור דחכמה.

מהו אחר כך?

היינו המסובב מכח בחינה הקודמתו.

מהו אמצעית?

בחינה ד' שבא"ס ב"ה נקראת כן, על שם אחדותה עם אור א"ס ב"ה.

מהו אחד?

האור העליון המתפשט מעצמותו ית' הוא אחד ופשוט כמו עצמותו. וכמו שהוא בא"ס ב"ה כן הוא אפילו בעולם העשיה, בלי שינוי ותוספת צורה כל שהיא ח"ו, ע"כ נקרא אחד.

מהו בורא?

השם בורא מתיחד רק על החידוש דהיינו המצאת 'יש מאין', שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת ה'רצון לקבל' שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו ית' בטרם הבריאה.

מהי דבקות?

היא השואת הצורה, המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה, ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה.

מהי השואה?

אם אין הכר של הבחן כל שהוא בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהן בהשוואה אחת.

מהי התפשטות?

אור היוצא מכלל מאציל ובא לבחינת נאצל מכונה בשם 'התפשטות' האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.

מהו זך?

בחינה א' שברצון לקבל נבחנת לזכה ביותר מג' הבחינות שלאחריה.

מהו זמן?

הוא סכום מסוים של בחינות המשתלשלות זו מזו ומסובכות זו בזו בסדר סיבה ומסובב, כגון ימים חודשים ושנים.

מהו חושך?

בחינה ד' שברצון, שאינה מקבלת לתוכה האור העליון מכח הצמצום, נבחנת לשורש החושך.

מהי חכמה?

היא אור עצמות חיותו של הנאצל (הוא אור הנמשך לנאצל בהתפשטות א', שהיא כללות חיותו ועצמותו של הנאצל)

מהו חלל?

בחינה ד' שברצון שנתרוקנה מאור: הנה ביחס האור נבחנת לחושך. וביחס לכלי נבחנת ל"חלל". כי בחינה ד' בעצמותה לא נחסרה מהנאצל בסיבת הצמצום, אלא שישנה בו בבחינת חלל ריקני בלי אור.

מהם טרם ואח"כ?

כשמדברים מיחסי סיבה ומסובב של הנאצלים, מבטאים הסיבה במלה 'טרם', ואת מסובב הסיבה ההיא מבטאים במלה 'אח"כ'. עיין אות ט"ז.

מהם יחיד ומיוחד?

'יחיד' מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו עד כדי להפכן ולהשוותן לצורתו היחידה. 'מיוחד' מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר, אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. עיין אות יוד.

מהו יחוד?

ב' בחינות משונות שהשוו צורתן זו לזו, נמצאות מתיחדות לבחינה אחת (השואת הצורה, המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה)

מהם ימין ושמאל?

מדרגה תחתונה עולה לפעמים לקומה שוה עם העליונה ממנה בעת שהעליונה צריכה אליה להשלמתה עצמה, אז נבחנת התחתונה לבחי' שמאל והעליונה לבחינת ימין.

מהו יוצר?

השם 'יוצר' מתיחד על השפעת האור לעולמות, שזה כולל כל המציאות חוץ מהחומר של הכלים. ע' לעיל אות י"א ואות א'.

מהו כלי?

הרצון לקבל שבנאצל הוא הכלי שלו.

מהו למעלה?

השואת הצורה של התחתון אל העליון היא עליה 'למעלה'.

מהו מאציל?

כל סיבה נקראת 'מאציל' אל המדרגה המסובבת ממנה. והשם מאציל כולל את המשכת האור וגם הכלי המקבל לאור. [ח"ג פ"ה או"פ א']

מהי מחצבת הנשמה?

בחינת הרצון לקבל שהוטבעה בנשמות, היא המבדילה אותן ו'חוצבת' אותן מן האור העליון, כי שינוי הצורה הוא המבדיל ברוחניים (כנ"ל אות י"ב). וענין דבר מחצבת הנשמה, היא בחינת מעבר שבין עולם האצילות לעולם הבריאה, שיתבאר במקומו.

מהו מטה?

הפחות במעלה מחברו נבחן שהוא למטה מחברו.

מהו מיוחד?

'יחיד' מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו עד כדי להפכן ולהשוותן לצורתו היחידה. 'מיוחד' מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר, אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. עי' אות יוד.

מהי מלכות דא"ס?

היא בחינת הרצון לקבל הנמצא בהכרח שם.

מהו מלמעלה למטה?

היינו מבחינה א' עד בחינה ד'. כי בחינה ד' שנשארה בלי אור נבחנת למטה מכל המדרגות, וכל שהרצון לקבל שלו קלוש יותר נבחן ליותר עליון עד שבחינה א' נבחנת שהיא למעלה מכולם.

מהו ממלא?

שאין שם בחינת חסרון כל שהוא, ולא יצוייר להוסיף שם משהו לשלימות.

מהו מעלה מטה?

החשוב ביותר נבחן לבחינת 'מעלה', והגרוע לבחינת 'מטה'.

מהו מקום?

הרצון לקבל שבנאצל הוא ה'מקום' אל כל השפע והאור שבו.

מהו מרובע?

המדרגה הכוללת בתוכה כל ד' הבחינות שברצון.

מהו משולש?

הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון.

מהו נוגע?

אם שינוי צורתה של המדרגה מן השורש אינו ניכר כל כך עד להפרידה מהשורש, נבחנת שהיא 'נוגע' בשורש. והוא הדבר בין מדרגה לחברתה.

מהי נקודה אמצעית?

בחינה ד' שבא"ס ב"ה נקראת כן, על שם אחדותה עם אור א"ס ב"ה. [עי' ח"ב פ"א או"פ ז' שניה]

מהו סוף?

הסוף וסיום של כל נאצל נעשה ע"י כח העיכוב שבבחי' ד', שהאור העליון פוסק מלהאיר שם משום שאינה מקבלתו.

מהם עגול, עגולים?

אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל נבחן ל'עגול' (דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין הבחן מעלה ומטה נוהג בה). וד' הבחינות מכונות משום זה, ד' עגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.

מהו עליון?

היינו החשוב יותר.

מהו פירו?

ב' מדרגות שאין ביניהן השתוות הצורה משום צד, נבחנות לנפרדות זו מזו לגמרי.

מהו פנוי?

הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלימות.

מהו פשוט?

שאין בו הבחן מדרגות וצדדים.

מהו צמצום?

הכובש את רצונו. כלומר, המעכב את עצמו ואינו מקבל אעפ"י שמשתוקק מאד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו.

מהו קו?

מורה שיש בו הבחן מעלה ומטה מה שלא היה מקודם לו, גם מורה, שהארתו מועטת מאד בערך הקודם.

מהו קרוב?

כל שצורתו קרובה ושוה יותר לחברו, נבחן לקרוב אליו ביותר.

מהו ראש?

אותו החלק שבנאצל המשתוה ביותר לצורת השורש, נקרא 'ראש'.

מהו רוח?

אור החסדים נקרא רוח.

מהו רצון פשוט?

שאין בו הבחן מדרגות וצדדים.

מהו שם?

השמות הקדושים המה ביאורים, איך האורות המרומזים בהם באים בהשגה, באופן שהשם של המדרגה מבאר דרכי ההשגה שבאותה מדרגה.

מהו תוך?

המקבל בתוכו, נבחן שהאור מדוד ומוגבל בכלי. והמקבל מחוצה לו, נבחן שאינו עושה שום גבול על האור שמקבל.

מהי תנועה?

כל חידוש צורה נבחן לתנועה רוחנית, על שם שנבדלה מן הצורה הקודמת ויצאה בשם לעצמה. בדומה לחלק הנבדל מדבר גשמי שמתנענע ויוצא לו ממקומו הקדום.

נגישות
הרשמה לאתר
תכני האתר המלאים נפתחים רק לגולשים רשומים (הרשמה בחינם!)
להמשך גלישה יש לבצע הרשמה אותה ניתן לבטל בכל עת.
הרשמה
+