ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 9 | אות ז- ח, יב-יג