ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 8 | אות ד-ה