ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 4 | אות ג-ד