ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 18 | אות ג-ו