ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 17 | אות ג-ו