ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 16 | אות יג