ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 15 | אות יג