ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 14 | אות יג