ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 13 | אות ט-יג