ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 12 | אות ז-יא