ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 11 | אות ו-ז