ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 10 | אות ו-יב