ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 1 | אות ג-ד