מתן תורה

לקריאה | מאמר מתן תורה | PDF

מאת הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל

מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש

 

לשיעורי וידאו במאמר מתן תורה | מבעל הסולם 

לרכישת הספר 'מתן תורה' | מאמרים מבעל הסולם

לקריינות ושמיעת מאמר מתן תורה באודיו