לקט מאמרים ואמרות מאת האריז”ל, בעל הסולם זצ”ל ותלמידיו