אגרת ל’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מיום יג’ כסלו תרפ”ז