אגרת פ’ – קטע משולי מכתב מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע