אגרת פט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי | מזמן תמוז – אב תרצ”ב