אגרת פח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מזמן פרשת חוקת תרפ”ח