אגרת פז’ – מאת בעל הסולם אל מהר”ר דוד | מיום ה’ פרשת צו תרפ”ז