אגרת פו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ דוד מינצברג | מזמן פרשת וירא תרפ”ז