אגרת פד’ – מאת בעל הסולם אל נכדו, ר’ יחזקאל יוסף אשלג | משנת תשי”ד