אגרת פג’ – נמצא בשולי מכתב מאת בעל הסולם | מתאריך לא ידוע