אגרת פב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | מיום ד’ משפטים (כו’ שבט) תרצ”ט