אגרת ע’ – מאת בעל הסולם אל מ. ל. פתח תקווה | משנת תרצ”ג