אגרת עט’ – מכתב הדרכה מאת בעל הסולם אל נמען לא ידוע | מתאריך לא ידוע