אגרת עח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי (?) | מתאריך לא ידוע