אגרת עו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ האדמו”ר מסדיגורא | מיום ח’ אדר תש”א