אגרת עה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ מנחם אידלשטיין | מיום יח’ אדר ב’ ש”ת