אגרת עד’ – מאת בעל הסולם אל ר’ לוי יצחק קרקובסקי | כנראה משנת תרצ”ט