אגרת עב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי | מתאריך לא ידוע