אגרת ס’ – מאת בעל הסולם אל ידי”נ הנאמנים | מיום ח’ תשרי תרפ”ח