אגרת סט’ – מאת בעל הסולם אל ר’ ברוך שלום הלוי אשלג | מיום ניסן / אייר תרצ”ג