אגרת סח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמואל הלוי אשלג | מיום כג’ כסלו תרצ”ב