אגרת סז’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה מרדכי שולץ | מיום א’ כסלו תרצ”ב