אגרת סו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ אברהם אשכנזי | מיום א’ ניסן תרצ”א