אגרת סד’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום א’ חשון תרפ”ח