אגרת סג’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה יאיר וינשטוק | מיום כז’ תשרי תרפ”ז