אגרת סב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ ברוך שלום הלוי אשלג | מיום יד’ תשרי תרפ”ח