אגרת נז’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום ט’ אלול תרפ”ז