אגרת נו’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמואל מינצברג | מיום אור לז’ אלול תרפ”ז