אגרת נה’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יג’ מנחם אב תרפ”ז