אגרת נג’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כ’ תמוז תרפ”ז