אגרת נא’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהושע הורביץ | מיום יד’ תמוז תרפ”ז