אגרת מ’ – מאת בעל הסולם אל ר’ משה ברוך למברגר ור’ יהודה צבי ברנדווין | מיום ב’ אדר ב’ תרפ”ז