אגרת מט’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום כט’ סיון תרפ”ז