אגרת מח’ – מאת בעל הסולם אל ר’ שמחה הלוי אשלג | מיום יז’ סיון תרפ”ז